Obchodní podmínky

Zřízený zákon GDPR o ochraně osobních údajů. Vaše data jméno, adresa, email a telefonní číslo nám slouží pouze pro doručení Vaší objednávky přepravcem Česká pošta, s.p. a pro vygenerování vaší faktury. Políčko pro registraci  a newsletter nezaškrávejte nepřejeteli si to.

 •  Odstoupení od kupní smlouvy
 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

 • Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování v  původním obalu a včetně  všech dokumentů (faktura, paragon) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), nebo osobně předat po tel .domluvě. Vrácení výrobku provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

 • Zboží nezasílejte na dobírku. Po obdržení a kontrole vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi zašle dobropis na uvedenou částku  (včetně nejlevnějšího nabízeného poštovného) na jeho účet do 14 dnů. Pokud prodávající zjistí poškození vráceného zboží, navrhne kupujícímu vrácení adekvátní částky.

 •  Reklamace a záruka

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 • Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit . Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

 • Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 • Záruka se nevztahuje na:

 • a) vady vzniklé běžným používáním

 • b) nesprávným použitím výrobku

 • c) nesprávným skladováním

 • Postup při reklamaci:

 • 1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně.

 • 2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu: Marcel Běla    Dobšická 1812 Praha 9   193 00    Do podacího lístku připište i telefonní číslo 603814300 a email levnekup@email.cz  (Pozor toto jen korespondenční adresa pro reklamace zde se nevyřizuji reklamace osobně)

 • 3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a číslo objednávky. Peníze za vrácené zboží do 14 dnů převádíme pouze bankovním převodem na Váš účet. (složenkou nelze z důvodu časové a finanční náročnosti ).

 • 4)Veškeré doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem int. obchodě (ústřižek složenky,faktura,dárky)

 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží.

 

 • Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem

 

 • Zboží je zasíláno balíkem České pošty .

 • Velmi dobře si uvědomujeme, jak jsou pro Vás Vaše osobní údaje cenné a proto je pro nás ochrana Vašich osobních údajů naprostou samozřejmostí!

 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci (Česká pošta, PPL, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 • Reklamace nelze uplatnit na škody způsobené neodborným používáním zboží, mechanickým poškozením či jeho opotřebením v důsledku užívání.                                                                                                       

 • Vrácené zboží zaslané nám na dobírku nepřebíráme. 

 • Vyřízení objednávky

 • Zboží je možno obdržet pomocí poštovní dobírky. Veškeré zboží na skladě obvykle expedujeme od 1 do 9 dnů. V případě, že zboží není k dispozici skladem liší se doba expedice různě.

 • Zrušení objednávky

 • Pokud výrobce (dodavatel) nebude schopen dodat zboží a my nebudeme moci dodržet dobu expedice,má objednávající právo svou objednávku jednostranně zrušit.  Objednávka může být zrušena i námi, v případě, že zboží není dlouhodobě k dispozici a momentálně není skladem nebo jej nejsme schopni dodat za cenu platnou v době objednávky z důvodu překlepu ceny.

 

 • NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

 • Nepřevzetí zásilky není zákonem považováno za odstoupení od smlouvy.

 • Zákazník je povinen převzít objednané zboží a zaplatit je v plné míře. Nevyzvednutí zboží je považováno za porušení kupní smlouvy a prodejce má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s nevyzvednutím zboží (poštovní náklady, obal) podle § 53 odst.10 Občanského zákoníku. Při opětovném zaslání zboží k ceně zásilky bude připočteno poštovné a balné.V případě opakovaného odeslání bude požadována úhrada předem na účet a částka bude navýšena o nové poštovné.

 1. Pokud by ovšem pohledávka nebyla do stanoveného termínu uhrazena, dovolujeme si Vás informovat, že využíváme systém kdy pohledávky po splatnosti evidujeme v Centrálním registru dlužníků ČR. Pohledávku postupujeme inkasním agenturám k vymáhání (včetně exekucí na majetek), a tím se konečná vymáhaná částka významně navyšuje o úrok z prodlení a náklady na vymáhání. Pokud si zákazník zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit náklady, které nám vznikly (tedy poštovné apod.). Takto vzniklé náklady je možné samozřejmě vymáhat i soudně.  

 • Nárok na náhradu nutných nákladů při reklamaci uplatní spotřebitel u prodávajícího (zhotovitele věci). Zákon dává spotřebiteli právo uplatnit pouze „nutné“ náklady a zvolit nejlevnější variantu což je obecně cena doporučeného balíčku.

 • Do zahraničí nezasíláme.

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlemŠtěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 • Fotografie jsou pouze informativní.

 • * Zakupte si k vašemu nákupu bezdotykový spouštěč vody a máte dopravu zdarma. Platné do 6 kg celkové hmotnosti zboží.  AKCI nelze uplatnit k nákupu ALTÁNŮ.

 •  Zboží objednané v pátek po 8:00 hodině většinou odesíláme v pondělí.

 •      Marcel Běla Praha 9

 •      603814300

 •     IČO:16164709

Do zahraničí zasíláme pouze při platbě předem na účet. Cena poštovného 299 Kč.

Životnost mech. namáhaných součástí jako je konektor mikrofonu a kabel.

Jedná se zejména o mechanicky namáhané části výrobků, které mají min. životnost pouze 6 měsíců dle zákona (zejména nadměrně používané přívodní kabely a konektory...). Tyto části jsou předurčeny ke spotřební hodnotě, která ovšem musí minimálně určených 6 měsíců vydržet. Jedná se o části výrobku, které se nadměrným zatěžováním zničí. Jsou-li tyto součásti technikem posouzeny a je-li zjištěno, že se nejedná o vadu výroby, ale opravdu o opotřebení, je po uplynutí doby min. životnosti uplatnění záruční vady posouzeno jako neoprávněné a případná reklamace bude zamítnuta.